Our Animals

Mountain Lake

Mountain Lake

Describe your image.

Beach Huts

Beach Huts

Describe your image.

Ferris Wheel

Ferris Wheel

Describe your image.

Palm Trees

Palm Trees

Describe your image.

City Cycle

City Cycle

Describe your image.

Misty Slopes

Misty Slopes

Describe your image.

  • White TripAdvisor Icon
  • White Facebook Icon

20923 Safari Road

Gentry, Arkansas 72734

479-736-8383

©2020 Wild Wilderness Drive-Through Safari, Inc.